Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:13.10.2019 - kl.11.00

Til:13.10.2019 - kl.12.00

Sted:Berg kirke

Arrangør:

18. søndag i treenighetstiden: Salme 38,10–16; Joh 4,11–16;
Mark 1,40–45

Gudstjeneste ved prest Bergljot SVanholm, offer til Gå Ut-senteret.