Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:13.10.2019 - kl.11.00

Til:13.10.2019 - kl.12.00

Sted:Berg kirke

Arrangør:

18. søndag i treenighetstiden: Salme 38,10–16; Joh 4,11–16;
Mark 1,40–45

Gudstjeneste ved prest Bergljot Svanholm, organist Bjørn Vevang, offer til menighetens arbeid.
Presentasjon av Petra og Natalia, to medarbeidere fra Brasil, som skal jobbe i menigheten til over påske.