Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:30.8.2020 - kl.11.00

Til:30.8.2020 - kl.12.00

Sted:Berg kirke

Arrangør:

13. søndag i treeninghetstiden: Salme 92,2–6.13–16 Med ditt verk har du gledet meg; 1 Kor 12,4–11 Nådegaver til hver enkelt; Matt 25,14–30 Talentene

Prest Trond Roland. Offer til menigheten