Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:15.11.2020 - kl.11.00

Til:15.11.2020 - kl.12.00

Sted:Berg kirke

Arrangør:

Familiegudstjeneste med Lys Våken.
24. søndag i treenighetstiden:
Salme 126,1–6 Så med tårer, høste med jubelrop;
Fil 1,2–6 Han som begynte, skal fullføre;
Joh 6,63–69 Du har det evige livs ord

Prest Bergljot Svanholm, menighetspedagog Øystein Sørensen.
Offer til Sjømannskirken