Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:22.11.2020 - kl.11.00

Til:22.11.2020 - kl.12.00

Sted:Berg kirke

Arrangør:

Poesigudstjeneste

Prest Trond Roland, offer til menighetens arbeid