Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:7.2.2021 - kl.11.00

Til:7.2.2021 - kl.12.00

Sted:Berg kirke

Arrangør:Berg menighet

Kristi forklarelsesdag: 2 Mos 3,1–6 Moses og tornebusken; 2 Pet 1,16–18        Øyenvitner på fjellet; Mark 9,2–13 Disiplene får se Jesu herlighet

Prest Trond Roland, organiste Thomas Weisser.

Offer til Lys til Verden. Dette er et samarbeid mellom kirka og de største misjonsselskapene. Åpenbaringstiden er misjonstid, og hvert misjonsselskap har løftet fram noen viktige prosjekt som de vil støtte gjennom denne tiden