Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:20.9.2020 - kl.11.00

Til:20.9.2020 - kl.12.00

Sted:Berg kirke

Arrangør:

16. søndag i treenighetstiden: Salme 40,2–6 Herren hørte mitt rop; Rom 8,19–23Håpet om herlighet; Mark 7,31–37 Jesus sa til den døve: Effata

Prost Nils Åge Aune. Offer til Gå Ut-senteret