Singsaas: - Det har vært svært givende år

- Mitt oppdrag har vært ute i bispedømmet, i møte med mennesker, med evangeliet om Jesus Kristus. Det har vært svært givende år, sa Tor Singsaas da han takket av som biskop i en fullsatt Nidarosdomen.

Trøndertåka hadde lettet, sola var fremme og katedralen var fullsatt, da biskopen gikk inn i Nidarosdomen til sin avskjedsgudstjeneste. Oppslutningen sa alt om hvor populær Tor Singsaas har blitt i løpet av de ni årene han har vært biskop i Nidaros.

- Du har blitt trønderbispen, og du har i tjenesten din tolket og løftet opp landsdelen som er din, sa preses Helga Haugland Byfuglien i sin hilsen foran den store menigheten i Nidarosdomen.

Trygghet i troen

Nidarosdomens guttekor og domkantor Petra Bjørkhaug løftet musikken i avskjedsgudstjenesten. Og salmesangen runget gjennom katedralen.

Fra prekestolen (bildet) fortalte biskop Tor om tryggheten som troen har vært for ham i tjenesten:

- Vi tenker ikke på Gud hele tiden. Men vi vet hvor vi skal gå når noe står på i livet. Vi kan komme til ham når det røyner på, men også når vi renner over av glede. Han har lagt igjen minnet om seg inni oss; lengselen etter kjærlighet. Gud er kjærlighetens kilde, sa han.

Han understreket at han så på seg selv som en del av en rekke biskoper i Nidaros, og at han alltid hadde vært klar på hovedoppdraget: Å forkynne evangeliet om Jesus Kristus i møte med menneskene i Trøndelag.

Generalsekretær i Samisk kirkeråd, Risten Turi Aleksandersen, taler til biskop Tor Singsaas.

Spesiell for samene

Under kirkekaffen i Erkebispegården, kunne den avtroppende biskopen motta takk og taler fra både samfunnsledere, venner og kolleger. Mange av dem løftet frem innsatsen biskop Tor har gjort for det sørsamiske folket. I løpet av hans bispegjerning, har det blitt etablert en sørsamisk menighet i bispedømmet (Saemien Åålmege). Noe av det siste biskop Tor gjorde, var å etablere et samisk gudstjenestested i Nidarosdomen.

- Du har betydd så mye, ikke bare for samene i Nidaros, men for hele det samiske folk. Jeg snakket med en sørsame som var innom en av kirkene her i bispedømmet. Alt foregikk på norsk, men plutselig fikk hun lyst velsignelsen på sitt eget språk. Hun fortalte hvor godt det var, og vi vet at du har mye av æren for dette, sa generalsekretær i Samisk kirkeråd, Risten Turi Aleksandersen.

Biskop Tor Singsaas sang solo under salmekvelden i Nidarosdomen, akkompagnert av Odd Johan Overøye.

Startet med salmer

Avskjedshelgen for biskop Tor Singsaas, startet med salmekveld i Nidarosdomen lørdag kveld. Dette var gaven fra Nidaros domkirkes menighet i anledning avskjeden.

- Dette er vår måte å si takk på, for alt fellesskap som domkirken og Tor har hatt sammen. Å synge er den mest spontane og intuitive måten å frembringe vår takk til Gud; vår uro, vår glede og vår sorg. Sangen forløser, når den gir oss tonen hjertet vårt lengter etter. Og den åpner, når vi på tvers av grenser og generasjoner finner sammen i et kor. Det trenger ikke klinge likt. Tvert i mot; det er med alle våre ulike stemmer at vi er del av et fellesskap, sa domprost Ragnhild Jepsen.

Allsangen sto høyt i taket denne kvelden. Biskopen selv bidro sogar som solist på en av salmene. Korene Chorus og Nidarosdomens jentekors aspiranter (begge med dirigent Randi Lundemo) ledet an i sangen, klokker Solveig Birkeland leste fra "De elendige" og Petra Bjørkhaug, John Pål Inderberg og Odd Johan Overøye deltok med musikalske innslag og akkompagnement.

Domprost Ragnhild Jepsen og hennes stab i Nidaros domkirke takket Tor Singsaas med en salmekveld i Nidarosdomen.

Kontaktinformasjon for Berg menighet

Besøksadresse 
Strinda og Berg kirkekontor:

Brøsetvegen 168, 7069 Trondheim

2. etasje

Mandag - torsdag 10.00 - 14.00

Sentralbord:  99 43 60 00

Besøksadresse
Berg kirke:

Kong Inges gate 49 A

Bank  Berg menighet
1503 81 70225

Org.nr.  986 257 543