Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Historien til Berg kirke

Berg kirke står som et resultat av arbeidet til Berg kirkeforening, som ble stiftet i 1937 med den hensikt å reise et kirkebygg på Berg. I 1972 sto første byggetrinn ferdig under navnet Berg arbeidskirke.

Berg kirkeforening ble stiftet 16. juni 1937. Ønsket var å få reist et menighetshus eller en kirke på Berg. Prost Tycho Castberg var initiativtager og første formann i Berg kirkeforenings styre 1937-1942. Medlemskontingent kr 2 pr. år.

En kvinneforening ble stiftet for å samle inn midler og stå for de praktiske oppgavene. Etter hvert ble det flere kirkeringer som samlet seg om disse oppgavene, med blant annet fester og julemesser for å samle inn midler til kirkebygg.

Under krigen var det lite aktivitet, Men i 1943 kjøpte foreningen en tomt av Hjalmar Østerås, denne ble først frigjort til bruk i 1960.

I de følgende arbeidsår var det diskusjon om det skulle bygges kirke eller menighetshus. Søknad om å bli eget sokn med egen kirke ble sendt Kirkedepartementet, men ble avslått og utsatt til grensereguleringer var foretatt

Sokneprest Leif Fosse, sokneprest i Strinda 1965-1972, ble formann i kirkeforeningen, og var i 10 år en inspirator for arbeidet. Han startet søndagsskole, og og det ble holdt gudstjenester på Blussuvoll skole/Strinda gymnas for Berg menighet. Diskusjonen om bygging av menighetshus eller kirke fortsatte inntil Gunnar Birkeland i 1967 løste situasjonen ved å få vedtatt at det ble bygget et menighetshus som kunne vigsles til kirkelig bruk. Medlemstallet i foreningen var da over 500, med en oppspart kapital på kr 250 000.

Arvid Lie arbeidet mye med de forskjellige instanser for å få fortgang i arbeidet med nytt bygg, og arkitekt Tycho Castberg tegnet utkast til kirkebygget.
I 1971 ble det grunnstensnedleggelse ved biskop Tord Godal.

19. mars 1972 ble Berg arbeidskirke vigslet av biskop Tord Godal til kirkelig bruk. Foruten kirkesal inneholdt kirken våpenhus, kjøkken, rom for menighetspleien, kjellerlokale med tilfluktsrom og fyrrom.

Menigheten var en del av Strinda sokn, men søkte om å bli egen menighet i 1977. Berg kirkeforenings styre ønsket fortsatt å være eier av kirkebygget. Folketallet var forholdsvis lavt til å være eget sokn, og Berg menighet ble flyttet til Vår Frue menighet, som da fikk beholde det daværende antall prester (2) mot også å betjene Berg. Representanter fra Berg ble valgt inn i det felles Vår Frue menighetsråd, og i flere år var dette et godt samarbeide.

Berg kirke ble etter hvert for liten for alle aktivitetene, og det ble arbeidet med planer om utvidelse.
Peter Wilhelm Bøckman var formann da Berg kirkeforening vedtok om å ta opp lån for å utvide kirken.

Byggearbeidet ble påbegynt 20. oktober 1981 og kirken ble innviet 14. juni 1982 av biskop Tord Godal.

Arkitekt Castberg godkjente planene. Arbeidet ble utført av Firmaet Frost. Kirken var i bruk til gudstjenester i hele byggeperioden, unntatt i to uker da den gamle veggen inn mot den nye delen ble revet.
Det ble nedlagt et stort arbeid for å skaffe midler. Det ble utgitt et eget blad for Berg, ”Berg bygger”, og en godt organisert innsamlingsakjon med dør-til-dør - aksjon med frivillige medhjelpere ga god støtte fra Berg-beboere. Mange private ga store gaver. Det ble gitt tilskudd og gaver fra bl.a. Adolf Øiens fond og Fosses legat. Kirkeringene sto for utlodninger på fester og arrangerte julemesser. Til sammen ble det gitt gaver på ca. 1 million kroner.
Kirkebygget kostet 1,5 million. Gjelden var kr 660.000 da kirken sto ferdig i 1982.

I 1991 fikk kirken nytt klokketårn. I denne perioden hadde kirkeforeningen fått sin første kvinnelige formann, Sonja Behrens. Fremdeles var det dugnadsinnsats for å skaffe midler til tårnet. Julen 1991 ringte de nye klokkene inn høytiden.

I 1992 ble Berg menighet overført fra Vår Frue menighet til Strinda menighet, og representanter fra Berg ble en del av Strinda menighetsråd.

I 1995 ble Berg menighet eget sokn med eget menighetsråd.
Kirken ble overtatt av Trondheim kommune med en samlet gjeld på kr 80 000. Berg kirkeforening er ikke lenger eier og ansvarlig for kirkens drift.

Berg kirkeforening fortsetter sitt arbeid for å styrke menighetsarbeidet i Berg, og for å være en støtte for menighetsrådet.

I desember 2004 ble nytt orgel innviet i Berg kirke. Kirkeforeningen hadde etter anbefaling av menighetsrådet stått for innsamling av midlene. Orgelet ble betalt i sin helhet av innsamlede midler, ved dør-til-dør-aksjon, lotteri, ofringer, gaver fra bla.a. Adolf Øiens fond og Torstein Arbos legat. Til sammen 1.5 million kroner ble gitt til orgelsaken. Det var Ryde & Berg Orgelbyggeri som leverte orgelet, som er med 9 stemmer og 2 manualer.

Dugnad i kirken
Berg kirkeforening har stått for mye dugnadsarbeid for Berg menighet.

Kirkeringene har helt fra staren vært aktive for å støtte arbeidet i kirken. Det har vært 13 kirkeringer, mens det nå er bare 4 igjen. Kirkeringene har i alle år vært drivkraften for de årlige julemessene.

Klokker, kirketjener og kirkeverter har i alle år vært frivillige ved gudstjenestene.

Mye av arbeidet i Berg kirke er utført av frivillige medarbeidere. Både praktisk og av kunstnerisk art. Bl.a. er alterteppet og prekestol-kledene vevet av Dagfrid Johnsen, en aktiv medhjelper i kirken. De knyttede teppene som henger i kirken, er gitt av kirkeringene, og laget av medlemmene.

Denne oversikten bygger på artikler av Peter Wilhelm Bøckman fra forskjellige artikler i forbindelse med merkedager i Berg menighet.
Samlet i september 2007 av Kari S. Bøckman

Kontaktinformasjon for Berg menighet

Besøks- og leveringsadresse 
Strinda og Berg kirkekontor:

Brøsetvegen 168, 7069 Trondheim

2. etasje

Mandag - torsdag 10.00 - 14.00

Sentralbord:  99 43 60 00

Besøksadresse
Berg kirke:

Kong Inges gate 49 A

Bank  Berg menighet
1503 81 70225

Org.nr.  986 257 543

Post- og fakturaadresse:

Berg menighet / Strinda menighet,

Kirkelig fellesråd i Trondheim,
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"