Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:9.8.2020 - kl.11.00

Til:9.8.2020 - kl.12.00

Sted:Byåsen kirke

Arrangør:

Gudstjeneste med dåp og nattverd.

 

Søndagens salmer er:

360 - Jesus, du har brakt Guds rike

586 - Fyllt av glede over livets under

352 - Ren og rettferdig, himmelen verdig

---

608 - Når vi deler det brød som du oss gir

434 - Det er navnet ditt jeg roper

520 - Gå gjennom byens lange rette gater