Advent og jul i Byåsen kirke 2017

Velkommen til Byåsen kirke i advent og jul! Her er en oversikt over alt som skjer i kirka.

3. desember  1. søndag i advent

Gudstjeneste ved Ludvig Aasen og Byåsen sangkor. Sprell levende søndagsskole.

 

Krybbevandringer for førskolebarn

5., 6., 7. og 8. desember 

Ved Ludvig Aasen, Anna-Nicoline Segtnan Mentzoni, Unni Taraldsen Aune, Camilla Winsnes med flere.

 

9. desember – menighetens julemiddag

Kl. 14-17: Musikalske innslag fra kulturskolen, tradisjonell julemat og julelegende.

Ved diakoniutvalget, Anne Talsnes Flatmo og Steinar Leirvik. Påmelding.

 

10. desember 2. søndag i advent

Kl. 11.00: Lysmesse i Byåsen kirke med KFUK/KFUM-speiderne og Camilla Winsnes

Kl. 17.00: Gudstjeneste Selsbakk menighetshus

ved Camilla Winsnes

 

11. desember  Julekonserten

Kl. 17.30: Familiekonsert med Byåsen familiekor,  

Byåen Pre Soul Children, Byåsen kirkes prosjektkor, Jostein Netland og Steinar Liervik. Kveldsmat.

Fri inngang.

 

15. desember

09.30: Skolegudstjeneste Byåsen skole 1.-4. trinn

11.30 Skolegudstjeneste Byåsen skole 5.-7. trinn

 

17. desember kl. 11: 3. søndag i advent

Vi synger jula inn-gudstjeneste ved Anita Barlien, Byåsen kirkes prosjektkor, Saxkollektivet og Steinar Leirvik. Sang ved Frida Stordal Skotte og pianist Anders Williams.

 

19. desember:

09.00: Skolegudstjeneste Hallset skole

 

20. desember

08.30: Skolegudstjeneste ved Ugla ungdomsskole

10.00: Barnehagegudstjeneste

12.00: Skolegudstjeneste Stavset skole

 

21. desember

09.00: Skolegudstjeneste Selsbakk ungdomsskole

 

23. desember   Lille julaften

11.00: Julegudstjeneste Kystad sykehjem for beboere, familie og naboer. Ved barnekorgruppe, diakon Anne Talsnes Flatmo og prest Hilde Anette Grüner

12.30: Julegudstjeneste Munkvoll sykehjem for beboere, familie og naboer. Med barnekorgruppe, Anne Talsnes Flatmo og prest Hilde Anette Grüner

 

24. desember Julaften

11.30: Familiegudstjeneste ved Steinar Leirvik.

Jakob Leirvik, sang

13.00: Familiegudstjeneste ved Steinar Leirvik

 og Kor Hærli

14.30: Familiegudstjeneste ved Camilla Winsnes

og Byåsen skolemusikkorps.

16.00: Familiegudstjeneste ved Camilla Winsnes. Jostein Kregnes, trompet

 

25. desember   Første juledag

11.00: Høytidsgudstjeneste ved Steinar Leirvik.

Jostein Kregnes, trompet

 

26. desember   Andre juledag

11.00: Gudstjeneste ved Camilla Winsnes

 

7. januar

11.00: Juletrefestgudstjeneste ved Ludvig Aasen og Byåsen familiekor

Kontaktinformasjon for Byåsen menighet

Besøks- og leveringsadresse:

Selsbakklia 7, 7027 Trondheim

tlf. 994 36 000

Post- og fakturaadresse:

Byåsen menighet, Kirkelig fellesråd i Trondheim, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Bankkontonr. gaver: DNB 1503 81 70276 Org.nr. 976998154