Kirkeskipet

Barn i det hellige rommet - Gudstjeneste tilrettelagt for de aller minste lørdag 6. mai kl. 09.30!

Dette er en gudstjeneste rettet mot de minste, og barna får utforske kirkerommet på egen hånd! Konseptet er utviklet i Lademoen kirke i samarbeid Ragnhild Steinholt, og med tre barnehager i området.

Øvre aldergrense er 3 år og det skal være maksimum to voksne per barn.

Velkommen til gudstjeneste tilrettelagt for små barn i Lademoen kirke lørdag 6. mai kl. 09.30. Gudstjenesten er åpen for interesserte i hele Trondheim.

Påmelding til sokneprest i Lademoen, Stein Ellinggard på e-post SE778@kirken.no

Kontaktinformasjon for Byåsen menighet

Besøks- og leveringsadresse:

Selsbakklia 7, 7027 Trondheim

tlf. 994 36 000

Post- og fakturaadresse:

Byåsen menighet, Kirkelig fellesråd i Trondheim, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Bankkontonr. gaver: DNB 1503 81 70276 Org.nr. 976998154