Nytt menighetsblad - nr 4 2017

NÅDE er et viktig ord i det nye menighetsbladet som leveres fra trykkeriet 30. november. Her kan du for første gang lese biskop Herborg sine julerefleksjoner, mens kateketvikar Lars Christoffer Skogrand rett og slett spør: -Hvor er nåden?

Vi har herlige bilder fra konfirmantleir, og drypp fra Trosopplæringsarbeidet. Hans Kristian Solbu har skrevet siste artikkel i forbindelse med Luther-jubileet, og på sedvanlig måte klarer soknepresten i Sverresborg både å skrive forståelig, men også gi litt innholdsmessig «tyggemotstand.» I tillegg skriver han om Skriftemålet, mens Ivar Selmer-Olsen har et skråblikk på at «det er så mye man er nødt til.»

Tor Singsaas er blitt pensjonist, og har flyttet tilbake til Byåsen. I portrettet kan du lese hans tanker om det nye livet for egen del, men også om hans ønsker for kirka framover. Dessuten har Tor Asle Kleveland møtt en lærer og håndballtrener fra Byåsen med en helt spesiell historie.

Gjesteskribent denne gangen er Siri Wahl-Olsen.

God lesning!

Steinar Leirvik, redaktør

Du kan lese menighetsbladet ved å følge lenken nederst på siden

Kontaktinformasjon for Byåsen menighet

Besøks- og leveringsadresse:

Selsbakklia 7, 7027 Trondheim

tlf. 994 36 000

Post- og fakturaadresse:

Byåsen menighet, Kirkelig fellesråd i Trondheim, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Bankkontonr. gaver: DNB 1503 81 70276 Org.nr. 976998154