Tre nye ansatte i Byåsen kirke

Denne uka har det vært herlig å være på jobb i Byåsen kirke. Vi har fått 3 nye medarbeidere på plass, og her får vi kolleger som på ulike måter vil berike arbeidet i Byåsen kirke!

Vi gleder oss til å jobbe mer med Anita, Lars og Anna Nicoline, og ser fram til å dele dem med både frivillige medarbeidere og resten av menigheten! Samtidig håper vi våre nye kolleger vil trives i sine viktige jobber på Byåsen!

Antia Barlien (bildet under) går inn i et årsvikariat som kantor. Hun har jobbet so...m kirkemusiker i mange år, og kommer nå flyttende fra Danmark etter å ha jobbet 10 år som organist på Bornholm. Anita er en skikkelig allarounder som trives både med babysang og eldrearbeid, i tillegg til tradisjonelle kantoroppgaver.

Lars Christoffer Skogrand (bildet under) har flyttet fra Oslo, etter å ha fullført masterstudier på Menighetsfakultetet. Han vil være vikar i kateketstillingen, og det ryktes allerede at han har både pedagogiske evner og personlig kompetanse som gjør ham godt egnet for konfirmantarbeidet!

Anna Nicoline Segtnan Menzoni (bildet over) vikarer i stillingen som menighetspedagog i trosopplæringsarbeidet, med særlig fokus på ungdom. Anna Nicoline er mer "kortreist medarbeider" enn de andre to, siden hun kommer fra Heimdal og bor på Nyborg. Lærerutdannet og sanger som det snart blir mulig å høre i kirka...

Velkommen til Byåsen menighet alle tre!!

Kontaktinformasjon for Byåsen menighet

Besøks- og leveringsadresse:

Selsbakklia 7, 7027 Trondheim

tlf. 994 36 000

Post- og fakturaadresse:

Byåsen menighet, Kirkelig fellesråd i Trondheim, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Bankkontonr. gaver: DNB 1503 81 70276 Org.nr. 976998154