Temakvelder i fastetiden

Velkommen til "Fast føde i fasten" - temakvelder med fordypning, forundring og forankring. Tre frittstående kvelder i Byåsen kirke med lav terskel og høyt under taket. Dyktige og engasjerte foredragsholdere som gir dypdykk i viktige spørsmål.

Velkommen til "Fast føde i fasten" - temakvelder med fordypning, forundring og forankring. Tre frittstående kvelder i Byåsen kirke med lav terskel og høyt under taket. Dyktige og engasjerte foredragsholdere som gir dypdykk i viktige spørsmål.

 

Torsdag 15.2 kl. 19.30: «Røff guide til Bibelen». Forfatter og journalist Alf Kjetil Walgermo vil undervise utfra sin kritikerroste bok «Røff guide til Bibelen». Avisen VG gav boken en femmer og skrev: «Walgermo går med enorm kunnskap og stor kjærlighet løs på oppgaven med å trenge inn i Bibelen, både som litterært verk og som kilde til tro hos milliarder av mennesker. Han tolker selv; det er ikke til å unngå, og sånn sett blir han også en predikant. Men budskapet er sammenheng – ikke minst mellom den opprinnelige jødedom og den senere kristendom, dypt alvor, glimt av humor, større omsorg (enn vanlig) for kvinneperspektivet, skepsis mot dogmerytteri samt avvæpnende åpenhet om det Bibelens av og til meget problematiske sider. Walgermos blanding av ydmykhet og frimodighet til å gå til verket med vår tids synspunkter, er rett og slett befriende, opplyst og meget engasjert lesning."

https://www.vg.no/rampelys/bok/bokanmeldelse/bokanmeldelse-alf-kjetil-walgermo-roeff-guide-til-bibelen/a/24124490/

 

Torsdag 1.3 kl. 19.30: «Når Gud blir borte – Håpets bærekraft når troen utfordres av livet». Professor i KRLE ved Nord Universitetet (Levanger), Idar Kjølsvik, er en meget dyktig teolog og formidler, som også jobbet mye med trøndersk religiøsitet. Erfaringene av at Gud kan synes å være borte, er det mange – for ikke å si alle, som stifter bekjentskap med. De er almene, og viktige å snakke sant om. Hvordan kan troen på påskedagens under – at Gud er tilstede i vår virkelighet, møte disse erfaringene? Kan håpet være en forankring når troen utfordres av livet?

 

Torsdag 8.3 kl. 19.30: «Skam» Marie Farstad er integrativ terapeut og forfatter. Hun har tidligere vært soknediakon i Oslo og har arbeidet klinisk med sjelesorg i mange år. I dag driver hun privat terapipraksis og underviser på sykepleiestudiet og videreutdanningene ved VID vitenskapelige høgskole.Når vi hører ordet skam, tenker vi oftest intuitivt på noe negativt og smertefullt. I boken «SKAM. Eksistens, relasjon, profesjon» viser Marie Farstad at begrepet skam dekker et stort spekter – fra den sunne og nødvendige skammen som beskytter oss fra å støte, såre eller krenke andre, komme med upassende utsagn, til den destruktive skammen som kan være direkte ødeleggende for en persons egenverd, relasjoner og helse. Hva gjør skam med oss? Hvordan beskytter vi oss mot skamfølelsen, og hvordan kan vi håndtere den uten at den blir ødeleggende?

 

Det er gratis inngang, men mulighet til å gi en gave i døra.

 

Velkommen!

Kontaktinformasjon for Byåsen menighet

Besøks- og leveringsadresse:

Selsbakklia 7, 7027 Trondheim

tlf. 994 36 000

Post- og fakturaadresse:

Byåsen menighet, Kirkelig fellesråd i Trondheim, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Bankkontonr. gaver: DNB 1503 81 70276 Org.nr. 976998154