Velkommen til konfirmasjonsgudstjenester!

Velkommen til konfirmasjonsgudstjenester! Fra 6. til 25. mai feirer vi ti gudstjenester med konfirmasjon i Byåsen kirke. Vi ønsker konfirmanter, familie og gjester til lykke med dagen, og håper at flest mulig vil være med i kirka. Vi har god plass og ingen begrensing på hvor mange som kan delta på gudstjenesten.

Alle konfirmanter møter i Shelter 30 minutter før konfirmasjonsgudstjenesten. Her vil dere få kapper og bønnekort.

Gudstjenesten varer i overkant av 1 time.

Det blir fort fullt utenfor kirka. Parker gjerne bilen på Selsbakk eller Hallset skole. På dager hvor Migo-senteret er stengt, kan parkering også benyttes der.

Her er tidspunkt for årets konfirmasjonsgudstjenester i mai:

6. mai kl. 10.30, 12.30, 14.30

Menighetspedagog: Maria Fiske Eliassen

Kantor: Wenche-Helene Fossen

Trompet: Sindre Skauge

Sang: Kl. 10.30 Kjersti Knotten

         Kl. 12.30 Ane BjørgumValås

         Kl. 14.30 Karen Sofie Welde Bøhn

Kirketjener: Håvard Singstad

Prest: Ludvig Aasen

Ungdomsledere og frivillige medarbeidere

 

7. mai kl. 11.00

Menighetspedagog: Maria Fiske Eliassen

Kantor: Wenche-Helene Fossen

Trompet: Sindre Skauge

Sang: Kl. 11.00 Ane Bjørgum Valås

         Kl. 13.00 Kjersti Knotten        

Kirketjener: Håvard Singstad

Prest: Ludvig Aasen

Ungdomsledere og frivillige medarbeidere

 

13. mai kl. 11.00 og 13.00

Kateketvikar: Ida-Marie Weltzien

Kantor:  Wenche-Helene Fossen

Trompet: Sindre Skauge

Sang: Kl. 11.00 Sara Bandlien

         Kl. 13.00 Kjersti Knotten        

Piano: Kl. 11.00 Bjørn Terje Bandlien

Kirketjener: Håvard Singstad

Prest: Ludvig Aasen

Ungdomsledere og frivillige medarbeidere

 

14. mai kl. 11.00 og 13.00

Kateketvikar: Ida-Marie Weltzien

Kantor: Wenche-Helene Fossen

Trompet: Sindre Skauge

Sang: Karen Sofie Welde Bøhn

Kirketjener: Håvard Singstad

Prest: Ludvig Aasen

Ungdomsledere og frivillige medarbeidere

 

25. mai Kristi himmelfartsdag kl. 11.00 og 13.00

Kateketvikar: Ida-Marie Weltzien

Kantor: Per Holm

Trompet: Sindre Skauge

Sang: Karen Sofie Welde Bøhn

Orgelsolo kl. 13.00: Jostein Mauseth 

Kirketjener: Håvard Singstad

Prest: Camilla Winsnes

Ungdomsledere og frivillige medarbeidere

 

Velkommen til konfirmasjonsgudstjeneste i Byåsen kirke!

Kontaktinformasjon for Byåsen menighet

Besøksadresse: Selsbakklia 7, 7027 Trondheim tlf. 994 36 000

Fakturaadresse: Byåsen menighet, c/o Kfit, Pb. 2300 Sluppen 7004 Trondheim

Bankkontonr. gaver: DNB 1503 81 70276 Org.nr. 976998154