Barn og familier

Byåsen menighet har et aktivt og allsidig tilbud til barn og familier. Felles for de alle er at alle som besøker Byåsen kirke skal få muligheten til å oppleve at dette er «min kirke» der jeg alltid er velkommen, og at vi alltid har et fokus på tro og det kristne budskapet.

I dåpen sier foreldre og faddere ja til å oppdra barnet i den kristne tro. Det betyr at de voksne sier ja til å la barnet lære om Gud og Jesus. Dette kan skje på mange måter, for eksempel ved å be kveldsbønn sammen med barnet, lese høyt fra en barnebibel og gå i kirka sammen med barnet.

 Menigheten mottar midler for å drive trosopplæring, og har ansvar for barnets trosopplæring sammen med familie og faddere. FN's barnekonvensjon slår fast at barn har rett til opplæring i sin tro, og at dette er et offentlig ansvar sammen med foreldrene. Kristen tro og kristne, humanistiske verdier har preget samfunnet vårt i mange hundre år, og Byåsen menighet ønsker å bringe dette videre til nye generasjoner.