Diakoni og omsorg

Diakoni er nestekjærlighet i praksis. Som mennesker er vi skapt til å leve sammen, og vi trenger hverandre, ikke minst når livet er vanskelig. Byåsen menighet ønsker også å vise omsorg for skaperverket og arbeide for rettferdighet.