Dåp

Det er en stor begivenhet å stå med et nyfødt barn i armene. Du fylles med takknemlighet og glede, men opplever også bekymringer og usikkerhet. Hva vil framtiden bringe? Hvordan kan jeg best fylle foreldrerollen og gjøre det beste for barnet? En ting er i alle fall sikkert: du kommer til å foreta mange valg for barnet i årene som kommer i tro på at dette er det beste for barnet. Et av valgene som kanskje opptar deg akkurat nå er om barnet skal døpes.

Dåpen er en gammel tradisjon i landet vårt, og kanskje også for familien. Er det noe spesielt ved dåpen? Tre håndfuller med vann over barnets hode og noen ord. En slik enkel handling rommer en stor gave.

Barnet legges i Guds hender – Gud tar barnet inn i fellesskap med seg og omslutter det med sin kjærlighet. Dåpsliturgien oppfordrer oss til å bære barna fram for Gud og Jesu egne ord blir lest: ”La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke….” Gud vil gi barna del i sin frelse og menigheten tar barnet inn i sitt fellesskap ved at det blir ført inn i den kristne kirke.