Gravferd

Kjære pårørende! Når dere har opplevd dødsfall i familien, vil det dukke opp mange tanker og spørsmål, både med hensyn til følelsesmessige reaksjoner og i forbindelse med forestående begravelse. Vi har nedenfor forsøkt å gi deg litt informasjon om noen viktige sider ved sorgprosessen dere er inne i, og praktiske råd i forbindelse med begravelsen.

Sorg tar tid og krefter. Det er et stykke arbeid som skal gjøres inni oss. Som alt annet tar det mye av kreftene våre. Det gjør at vi har mindre overskudd til andre ting. Mange av oss gråter mye når vi sørger. Andre har ikke så lett for å gråte.

Sorgen rommer også sinne og protest mot det som har rammet oss. Arbeid og daglige oppgaver går tregere, det er vanskeligere å konsentrere seg, vi har mindre matlyst og kan få søvnproblemer. Det er fordi vi bruker så mye energi på sorgarbeidet inni oss. Sorgen har en viktig funksjon. Den skal hjelpe oss til å forsone oss med tapet av den kjære og leve videre.