Forenklet gudstjeneste

Praktisk informasjon

Dato:28.7.2019

Tid:11.00

Sted:Heimdal kirke - sokkelen

Arrangør:

Vi møtes nede i sokkelen kl. 11.00 for en enkel gudstjeneste uten dåp, nattverd eller takkoffer. Gulvet oppe i kirkerommet er nå ferdig lakket, men vi venter litt med å bruke det. (Gulvet ble pent, nesten som nytt!)

Prest og predikant er sokneprest Dagfinn Bjerkestrand. Ved pianoet til å lede oss i kjente allsanger sitter Wenche Helene Fossen. Kirketjener er Gørill Løkken. Vel møtt - vi minner om at luften i kirkesokkelen er litt svalere enn luften ute for tiden!