Konfirmasjon

Konfirmasjon betyr bekreftelse. Tidligere var konfirmasjonen en handling der den døpte bekreftet sin tro. I dag er konfirmasjonen en undervisningsperiode etterfulgt av en forbønnshandling. Gud bekrefter sitt løfte gitt ved dåpen: at Han er med deg alle dager.

Du husker kanskje ikke første gang du var i kirken. Kanskje var du bare noen uker gammel og ble båret på armen til en voksen. Nå har du blitt tenåring og tar mange valg på egen hånd. Er du døpt, er det et naturlig førstevalg å bli konfirmert i kirken.

I løpet av konfirmasjonstiden vil du delta i undervisning og gudstjenester. Vi drar på leir som gir opplevelser for livet. Vi utfordres til å hjelpe andre og vi prater om verdier og valg i livet. Konfirmasjonstiden er en god anledning til å bli kjent med kirken og menigheten du tilhører. Hvis du ikke er døpt, kan du likevel delta i konfirmasjonstiden og bli døpt i løpet av denne tiden.