Menighetstur til Innherred

Tirsdag 13. juni satte 45 stykker fra Heimdal menighet kursen mot Inderøys, Stiklestad og levanger. Det ble en opplevelsesrik dag som startet ved første stopp, Gulburet på Inderøya.

Her inntok vi lunchen som var særdeles smakfull og vertinna fortalte om opplegget på stedet. På låven var det salg av kunst, og på stabburet kunne en sikre seg mange godbiter av lokal mat.

Og mange sikret seg både det og det andre.

Neste stopp var Sakshaug gamle kirke. Her hadde vi en enkel gudstjeneste ved Hilde Anette L. Grüner. Og så fikk vi en flott orientering om kirka ved en dyktig guide.

Vi satte så kursen mot Stiklestad der vi skulle få middagsbuffe. En nydelig middag ventet oss med både dessert og kaffe i tillegg.  Og tradisjonen tro viste soknepresten at hun kunne stå på hodet. Mange ble imponert.

Sjåføren mente at vi burde ta en snarvei fra Stiklestad på vei mot Levanger. Vi kom vel nesten på ville veier, for plutselig var vi inne på en anleggsvei som bare var steinsatt.

Og etter en 4-500 meters kjøring var det umulig å kjøre lenger. Mange syntes ikke det var hyggelig å sitte i bussen da han måtte rygge tilbake, så de vandret etter i varm solskinn.
Siste stopp på turen var Munkeby kloster i Levanger. Her ble det anledning til å kjøpe ost og høre om klosterlivet.

Alle var nok samstemte i at det ble en flott menighetstur også i år.

Kontaktinformasjon for Heimdal menighet

Besøks- og leveringsadresse:

Heimdalsvegen 4, 7080 Heimdal

Post- og fakturaadresse:

Heimdal menighet,
Kirkelig fellesråd i Trondheim,
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim

E-post: post.heimdal.trondheim@kirken.no

Org. nr. 976 998 278

Tlf: 415 15 860 / 994 36 000