Innsettelse av ny kapellan og sokneprest

Ved gudstjenesten 27. august var det innsettelse av to nye prester i Heimdal menighet. Ole Kristian Bratseth er ny kapellan og Dagfinn Bjerkestrand ny sokneprest.

Vi gleder oss over nye medarbeidere i Heimdal menighet. Kapellanstillingen har vært delvis besatt av vikar i lang tid. Soknepreststillingen derimot har kun vært ubesatt igjennom denne sommeren. For ansatte ved kirkekontoret betyr det mye å få to faste helstillinger besatt. Og når begge to har gjort et utrolig godt førsteinntrykk tror vi at dette vil bli bra for Heimdal menighet.

Velkomst med gudstjeneste og kirkekaffe i en fullsatt kirkesokkel er over. Nå venter hverdagen med alle oppgaver.

Kontaktinformasjon for Heimdal menighet

Besøks- og leveringsadresse:

Heimdalsvegen 4, 7080 Heimdal

Post- og fakturaadresse:

Heimdal menighet,
Kirkelig fellesråd i Trondheim,
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim

E-post: post.heimdal.trondheim@kirken.no

Org. nr. 976 998 278

Tlf: 415 15 860 / 994 36 000