Barn og unge

Heimdal menighet vil gi alle barn og unge tilbud om positive aktiviteter. De fleste aktivitetene er enkeltstående arrangement og vi håper dere har lyst til å komme når dere mottar invitasjon til et arrangement.