Speiderne i Hoeggen

Hoeggen har et aktivt speidermiljø. Barn, unge og voksne er med på samlinger torsdager, i kirkebygget, men som oftest ute i friluft og marka. De er også med på gudstjeneste minst en gang i året, og sørger for at fredslyset fra Betlehem kommer til Hoeggen til adventstiden. Les mer om aktivitetene til speideren på deres egne nettsider.

Kontaktinformasjon for Hoeggen menighet

Besøks- og leveringsadresse

for kirka og kirkekontoret:

Nordre Risvolltun 2

7036 Trondheim

Post- og fakturaadresse:

Hoeggen menighet,

Kirkelig fellesråd i Trondheim

Postboks 2300 Torgarden

7004 Trondheim

Org. nr. 976 998 081

Telefon (sentralbord for kirka i Trondheim):

994 36 000

mandag-fredag 8.30-14.30

unntatt tirsdag 8.30-13.30