Barn og unge

Barn og unge hører til i kirka. Og barn og unge skal få mange muligheter til å kjenne seg litt hjemme både i kirka og i den kristne troa. Både på årlige arrangement for enkelte årskull, og i aktiviteter som går gjennom hele året.

For hvert årskull fra 0-18

Barn som er døpt og hører til i kirka, skal kunne bli kjent med kirka gjennom oppveksten. Vi har arrangement eller aktiviteter som vi inviterer forskjellige aldersgrupper til. Det kan være LysVåken for 5.og 6.klassinger, Babysang for barn mellom 0-1år, Adventssamling for 3-åringer, Tårnagentdag for 3. og 4.klassinger eller klubb og bok for 4-åringer.

Les mer

Åpen Barnehage

Er du hjemme med barn? Har du foreldrepermisjon? Vil du gi barna tid til å leke med andre barn, og kanskje ta en kaffe med andre voksne? Du er velkommen på Åpen Barnehage. Mandag og torsdag fra kl 0900 - 1500.

Les mer

Ukentlige aktiviteter

Fra uke til uke er det faste aktiviteter for barn og unge i Hoeggen. Her kan du bli med og få deg venner, utvikle deg, lære nye ting, men like viktig: Være med akkurat som du er. Kom og bli med på for eksempel speider, barnekor, søndagsskole, familiekor, tensing, eller ungdomsklubb.

Les mer

Aktiviteter for skolene og barnehagene

Barna i menigheten kommer i kontakt med kirka gjennom skole og barnehage. Særlig før jul og påske kommer barn og unge på besøk i kirka. I kirkerommet møter barna de sentrale kristne fortellingene på en annen måte enn i barnehagen eller i klasserommet, samtidig som samarbeidet med barnehager og skoler er tuftet på respekten for barnas tilhørighet til religion.

Les mer