Mini-og barnegospel

Praktisk informasjon

Fra:24.4.2019 - kl.16.30

Til:24.4.2019 - kl.19.00

Sted:Hoeggen kirke (hele kirken)

Arrangør: