Glassmosaikkene i Hoeggen kirke

Glassmosaikken i Hoeggen kirka er fargerik. Den har tydelige kristne motiver og er blitt svært godt tatt imot. Kunstneren, Synva Tufte fra Horten, som vant konkurransen om å utsmykke kirka, har gitt menigheten et kunstverk som gleder både små og store.

Menighetsrådet ønsket at utsmykningen i kirka skulle være fargerik, bære i seg noen viktige bibelske motiver og også gi rom for fantasien. Og ønsket ble oppfylt.

Teknikken 

Kunstverket er laget etter en teknikk som heter Dalles de Verre. Denne teknikken ble utviklet tidlig i Europa og brukt i mange kirker. Det grunnleggende er at fargede glassbiter, hugget eller knust, gir en varierende lysbryting alt etter hvordan en ser det i forhold til lyset som strømmer igjennom. Opprinnelig ble glassbitene ble opprinnelig satt inn i stein eller leire, men etter hvert ble det vanlig å bruke betong. På 1950-tallet ble gjerne epoksyharpiks brukt, siden den hadde gode bindende egenskaper og tålte temperatursvinger godt. I Hoeggen ligger glasset i betong.

Altermosaikken

Nederste hovedmotiv: I hovedsak følger dette første trosartikkel. I nederste delen ser mennesker i dagliglivet i den verden Gud skapte. Hovedinnholdet er fiskere i arbeid - et vanlig yrke i bibelsk tid og situasjoner vi finner flere ganger i Bibelen. Båttypen er funnet i gammelt materiale fra den tiden. Det samme gjelder fiskene og garnet. Øverst i det samme bildet finner vi lammet, et bibelsk symbol på at liksom hyrden leter etter sine lam, leter Gud etter mennesker som er komme bort fra ham. Lammet minner også om et sentralt motiv i Det nye testamentet: Jesus som Guds lam som bærer verdens synd. Bakgrunnen for denne symbolbruken finner vi i Det gamle testamentet med lammet som ofres for folkets synder.

Hovedmotivet i midtfeltet fra andre trosartikkel og fremstiller Jesu oppstandelse. Noen har gitt uttrykk for at de savner ansiktstrekk i Jesusskikkelsen, men kunstneren selv forklarer dette med at: «Dette er tidspunktet for selve oppstandelsen, stor energi, masse lys og kraft, men før noen kunne bevitne noe. Jesus har ikke et tomt ansikt. Det er så sterkt lys at man ikke kan se trekkene. Dette er vel et under, et mirakel? Hvordan ser Gud ut, eller Guds ansikt?» Jesu ansikt er i mosaikken blitt laget i en bit, smeltet i en ansiktsform slik at man kan ane ansiktstrekkene i lyset. Med hensyn til hvordan kroppen er svøpt, har kunstneren studert gammelt materiale og funnet at den måten hun fremstiller dette på, er den måten Jesu kropp er linnet.

Øverste hovedfeltet er fra tredje trosartikkel og vi finner der duen, symbolet på Den hellige Ånd. Den er forsøkt fremstilt på en aktiv måte. Den kommer inn fra «oppdrag», samtidig som den er våken for nye «utfordringer.» Slik ønsker kunstneren å anskueliggjøre Åndens aktivitet slik vi finner den beskrevet i Bibelen.

Alle tre hovedfeltene bindes sammen av korset. Dette ligger litt dempet i bakgrunnen, men samtidig gir det en tydelig markering av hovedsaken i det kristne budskapet: Forsonet med Gud gjennom det Kristus gjorde.

De små glassmosaikkene på sørveggen

Vi finner både påske og pinse i motivet bak alteret. Julemotivet finner vi i nederste mosaikk på høyre side midt i kirkerommet. Denne mosaikken er en primstav fra Østlandet: en kongekrone kombinert med korset. Her får en fram både Jesus som kongen, samtidig som den leder tanken inn mot de tre vise menn som kom for å hylle barnet. I tillegg til det huggede glasset er det her brukt laminert glass – tynne glassbiter stablet oppå hverandre slik at endestykkene kommer fram i ulike høyder. Dette gir en spesiell lysbrytning.

Den øverste mosaikken (også her er det brukt laminert glass i kombinasjon med hugget glass) har primstavmotiv fra Trøndelag – Olsok: En rive hvor skaft og hode er fremstilt i lyse farger, mens rivetindene er i blått. Også her trer korset tydelig fram. På venstre side, tett under rivehodet ser vi tre dypt røde «staver» som skal symbolisere Olavs sår under slaget på Stiklestad.

Mosaikkene i sidevinduene på utsiden av søylene

Vinduet til høyre, sett fra «tilskuerplass» heter Dagslys (sollys) og vinduet på venstre side heter Nattlys (månelys). Tanken bak disse motivene er den daglige livsvandringen i Guds omsorg, med henvisning til Salme 121,6: «Solen skal ikke stikke deg om dagen og månen ikke skade deg om natten». Eller også Joh. 8.12 hvor Jesus sier: «Jeg er verdens lys. Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.»

Kontaktinformasjon for Hoeggen menighet

Besøks- og leveringsadresse

for kirka og kirkekontoret:

Nordre Risvolltun 2

7036 Trondheim

Post- og fakturaadresse:

Hoeggen menighet,

Kirkelig fellesråd i Trondheim

Postboks 2300 Torgarden

7004 Trondheim

Org. nr. 976 998 081

Telefon (sentralbord for kirka i Trondheim):

994 36 000

mandag-fredag 8.30-14.30

unntatt tirsdag 8.30-13.30

 

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"