Hva vi gjør i Hoeggen kirke

I Hoeggen kirke skjer det noe hele uka. For gamle, for unge, for de midt i mellom. Vi drar på turer sammen, mange synger i kor, vi feirer gudstjeneste hver søndag. Stikk gjerne innom om du bor i strøket eller bare er på besøk, om du vil markere en overgang i livet, stille et lite spørsmål, eller lete etter fellesskap med andre mennesker og med Gud...

Gudstjenestelivet i Hoeggen

Gudstjeneste "er" søndag kl. 11. Nesten bestandig nattverd. Ofte korsang. Alltid kirkekaffe. Dette skal være pulsslaget og kilden i menigheten, hvor man både kan kjenne seg oppreist i møte med Gud og med hverandre.

Les mer

Barn og unge

I kirka høres barnestemmer og løpende små. Det er aktiviteter på ukedagene, årskullene inviteres spesielt til kirka, og på søndag samles voksne og barn til gudstjeneste.

Les mer

Fellesskap for voksne

I tillegg til søndagsgudstjenesten og kirkekaffen, er det mange møtepunkter og fellesskap for og med de voksne i menigheten. Vi håper mange finner seg til rette i fellesskapene.

Les mer

Korene i Hoeggen - en syngende menighet

I Hoeggen er det kor nesten for enhver som har lyst til å være med å synge. Barn, unge, voksne, familier, og kor med forskjellig sangstil og ambisjonsnivå. Korene synger jevnlig på gudstjenestene, og holder konserter, både hver for seg og sammen. Om du liker å synge, les videre for å se om det er et kor for deg her.

Les mer

Diakoni og omsorg

Omsorgen og nestekjærligheten er kirkas hjertespråk. Tro blir satt ut i handling i møte med mennesker, slik Jesus møtte, lyttet til, og løftet opp mennesker. Også i Hoeggen menighet handler diakonien om å løfte mennesker i nød, krise eller med et hjelpebehov.

Les mer