Menighetens hyggestund

Praktisk informasjon

Fra:2.4.2020 - kl.11.00

Til:2.4.2020 - kl.13.00

Sted:Ilen menighetshus - Storsal

Arrangør:

Dagens gjest, allsang, servering, andakt og loddtrekning.