Utleie av Ilen kirke

Ilen kirke og/eller kirkekjeller leies ut til konserter, arrangement, møter, gudstjenester m.m. Ta kontakt med Ilen menighetskontor. Epost: NA972@kirken.no

Leiepris for kirke/kirkekjeller er kr 5500. Leiepris for kirkekjelleren er kr. 1000 + kr. 1500 for kirketjener som brannvernansvarlig. Totalt kr. 2500 for leie av kirkekjeller.