Barn og unge

Ilen menighet har som mål å være ei kirke med rom for barnet som et troende og søkende menneske. Barn og unge skal få møte bibelens fortellinger på en måte som gir rom for tro, undring og utforskning, og de skal få kjenne at i kirka er det godt å være.

Barne- og ungdomsarbeidet i Ilen kirke er i stadig utvikling. Vi ønsker at alle barn mellom 0-18 år skal ha et tilbud i kirka, og har både enkelttiltak og kontinuerlige tiltak gjennom året. Les mer om de ulike aktivitetene ved å klikke på boksene under.

Også i gudstjenestene ønsker vi å tydeliggjøre at barna er velkommen, og vi jobber med hvordan vi best kan involvere og tilrettelegge for barna i gudstjenesten. For å gi et best mulig tilbud, samarbeider vi med Sverresborg og Byåsen menigheter om noen av tiltakene våre.