Frivillig i Ilen menighet

Menighetspedagogen trenger flere hender! Kanskje du vil være med på laget?

Kunne du tenke deg å bidra i arbeidet vårt i Ilen menighet? Vi har mange slags oppgaver for deg som vil være med! Du kan bidra med lite eller stort, for eksempel sitte i et utvalg, være kirkevert, spille gitar, bake boller eller be for menigheten. Ta kontakt om du lurer på noe eller ønsker å prate med oss!

Kontaktinformasjon for Ilen menighet

Åpningstider for Ilen menighetskontor:

Tirsdager og torsdager mellom kl. 10.00-14.30

 

Telefon: 994 36 000

Epost: post.ilen.trondheim@kirken.no

Post- og fakturaadresse:

Ilen menighet,

Kirkelig fellesråd i Trondheim,

Postboks 2300 Torgarden,

7004 Trondheim

Org.nr. 976 998 138

Kontonummer: 1503 81 70411 (Ilen menighet)

Kontonummer: 1503 83 27213 (Gave til Ilen menighetsblad)

Besøks- og leveringsadresse: Ilevollen 15,

7018 Trondheim