Barnehagene til kirke før jul

Vi inviterer tradisjonen tro barnehagene til samlinger i kirkene før jul.

I Ranheim kirke kan barnehagene velge mellom mandag 11. desember og torsdag 14. desember. I Charlottenlund kirke er det torsdag 14. og fredag 15. desember som er aktuelle dager.

Alle barnehagne som er registrert innen våre menighetsgrenser skal nå ha fått invitasjon pr epost. Om noen ikke har fått, og ønsker å komme, ta kotakt med oss!

Vi gleder oss til å se mange barn i kirkene disse dagene.

Kontaktinformasjon for Ranheim og Charlottenlund menigheter

Post- og fakturaadresse:

Ranheim menighet / Charlottenlund menighet, Kirkelig fellesråd i Trondheim, Postboks 2300, Torgarden, 7004 Trondheim                                                                                                                    

Besøks- og leveringsadresse:

Ranheim og Charlottenlund menighetskontor                                                     .                Ingrid Kiærs vei 1,  Ranheim

Mandag til fredag  10-14

Charlottenlund kirke: Etter avtale.

Org. nr. Charlottenlund 976 998 227

Org. nr. Ranheim 976 998 219

Epost: Se om oss

Sentralbord: 99436000   

Bankkonto Ranheim: 1503.81.70519

Vipps: Ranheim menighet Kollekt 75857

Bankkonto Ch.lund:

1503.81. 70381              

Vipps: Charlottenlund Menighet Kollekt  75816