Ja vi elsker dette vannet

Tirsdag 4. april var Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. Rent vann til flest mulig er målet.

Konfirmantene i menighetene med støtte fra noen voksne, samlet inn ca 49.000 i Ranheim og ca 25.000 i Charlottenlund.

Fikk du ikke besøk, eller manglet du kontanter? Det går fremdeles an å gi på nett og ved Vipps også.

Du kan gå inn på Kirkens Nødhjelps hjemmesider om du vil lese mer om resultater og formål. Se lenke med rød skrift nederst. Når du kommer inn på siden, kan du trykke NO for å få norsk tekst.

Kontaktinformasjon for Ranheim og Charlottenlund menigheter

Postadresse:                                                                                                                           Ranheim og Charlottenlund menigheter,                                                                    Kirkelig Fellesråd i Trondheim

Postboks 2300 Sluppen                                                                                                                                   7004 Trondheim

Ranheim og Charlottenlund menighetskontor:                                                     .                 Ingrid Kiærs vei 1,  Ranheim  Mandag til fredag  10-14

Charlottenlund kirke: Etter avtale.

Org. nr. Charlottenlund 976 998 227

Org. nr. Ranheim 976 998 219

Epost: Se om oss

Sentralbord: 99436000   

Bankkonto Ranheim: 1503.81.70519

Vipps: Ranheim menighet Kollekt 75857

Bankkonto Ch.lund:

1503.81. 70381              

Vipps: Charlottenlund Menighet Kollekt  75816