Tirsdagstreff med musikkprogram

Tirsdag 13. mars er det tirsdagstreff i Charlottenlund kirke klokka halv tolv. Denne gang med musikalske gjester.

Runa Svare og Tone Varang synger, akkompagnert av vår kantor Anita Christiansen. Diktlesning blir det også.

Ellers er det som vanlig god tid til formiddagsmat, uhøytiidelig loddtrekning( ta med liten gevinst) og sosialt samvær.

Diakon Marit Stene Aalstad leder samværet, og kan også hente og bringe med bil de som trenger det. Ta gjerne kontakt.

Kontaktinformasjon for Ranheim og Charlottenlund menigheter

Post- og fakturaadresse:

Ranheim menighet / Charlottenlund menighet, Kirkelig fellesråd i Trondheim, Postboks 2300, Torgarden, 7004 Trondheim                                                                                                                    

Besøks- og leveringsadresse:

Ranheim og Charlottenlund menighetskontor                                                     .                Ingrid Kiærs vei 1,  Ranheim

Mandag til fredag  10-14

Charlottenlund kirke: Etter avtale.

Org. nr. Charlottenlund 976 998 227

Org. nr. Ranheim 976 998 219

Epost: Se om oss

Sentralbord: 99436000   

Bankkonto Ranheim: 1503.81.70519

Vipps: Ranheim menighet Kollekt 75857

Bankkonto Ch.lund:

1503.81. 70381              

Vipps: Charlottenlund Menighet Kollekt  75816