Tverrkirkelig samtalegruppe

Tverrkirkelig- ekumenisk- samtalegruppe starter opp på Strinda 30. august klokka halv åtte. Ecomenical conversation Group starting up.

Det blir økumenisk samtalegruppe i Strinda kirke i høst;

oppstart onsdag 30. august klokka 19.30 - 21.30.

 

Vi bruker to bøker av Rowan Williams.

-          en av vår tids beste veivisere om en vil utforske kristen tro.

Boken forener spiritualitet, kritisk refleksjon og formidling. Se lenke nederst.

 Spørsmål/påmelding:

Questions or registration chaplain Børre Rindal br473@kirken.no

Kontaktinformasjon for Ranheim og Charlottenlund menigheter

Post- og fakturaadresse:

Ranheim menighet / Charlottenlund menighet, Kirkelig fellesråd i Trondheim, Postboks 2300, Torgarden, 7004 Trondheim                                                                                                                    

Besøks- og leveringsadresse:

Ranheim og Charlottenlund menighetskontor                                                     .                Ingrid Kiærs vei 1,  Ranheim

Mandag til fredag  10-14

Charlottenlund kirke: Etter avtale.

Org. nr. Charlottenlund 976 998 227

Org. nr. Ranheim 976 998 219

Epost: Se om oss

Sentralbord: 99436000   

Bankkonto Ranheim: 1503.81.70519

Vipps: Ranheim menighet Kollekt 75857

Bankkonto Ch.lund:

1503.81. 70381              

Vipps: Charlottenlund Menighet Kollekt  75816