Konfirmasjon

Ordet konfirmasjon kommer av det latinske verbet confirmare, som betyr å styrke, bekrefte, stadfeste eller «å gjøre sterk». 

Konfirmasjon er en gammel tradisjon for å markere overgangen fra barn til voksen. Den norske kirkes ordning for konfirmasjon er i dag en forbønnshandling med bekreftelse av Guds løfter ved dåpen. Å være døpt er en forutsetning for å delta i selve konfirmasjonsgudstjenesten, men alle kan delta i konfirmasjonstiden i Den norske kirke. Konfirmasjon og dåp henger sammen. Derfor blir mange unge døpt i løpet av konfirmasjonstiden.

Trykk på "Konfirmasjon 2020" og se mer om opplegget i våre menigheter. INFORMASJONSMØTE OM KONFIRMASJON 2020 HOLDES FELLES FOR RANHEIM OG CHARLOTTENLUND MENIGHETER I CHARLOTTENLUND KIRKE TIRSDAG 7. MAI KL. 20.00. Datoene for konfirmasjon i 2020 er 2. mai, 3 mai, 9. mai og 10 mai. MERK at gruppevalg vil bestemme konfirmasjonsdatoen.

Datoene for konfirmasjon for 2021 er de to første helgene i mai, med en justering for 1.mai.

Sitat

Reparere, abstrahere, kontrahere, titulere, konfirmere!

Fritt etter Pumpel og Pilt

Tid for refleksjon og opplevelse

Konfirmasjonstiden er en tid for refleksjon og opplevelse. I løpet av konfirmasjonstiden får ungdommene vite mer om seg selv, kristendommen og Gud - og om hva troen kan bety i hverdagen.

Les mer
Unable to show searchform here, because there is no searchpage setup for the local unit. Fix this by adding a searchpage right below the local startpage