Gudstjenester

Det er gudstjeneste enten i Ranheim eller Charlottenlund hver søndag. Datoer for de nærmeste gudstjenestene finner du her

.

GUDSTJENESTER  etter påske 2017

Søndag 23. april - 2. søndag i påsketiden:

Ranheim kirke kl 11: Gudstjeneste ved Wiebke Hummelgård.

Søndag 30. april:

Charlottenlund kirke kl 11: Gudstjeneste v Morten Andersen.

Lørdag 6. mai:

Ranheim kirke kl 11, 13 og 15: Gudstjenester med konfirmasjon v Morten Andersen

Søndag 7. mai:

Ranheim kirke kl 11: Gudstjeneste med konfirmasjon v Morten Andersen.

Charlottenlund kirke kl 11 og 13: Gudstjenester med konfirmasjon v Wiebke Hummelgård.

Lørdag 13. mai:

Charlottenlund kirke kl 11 og 13: Gudstjenester med konfirmasjon v Skule Bjørnstad

Søndag 14. mai:

Charlottenlund kirke kl 11: Gudstjeneste med konfirmasjon v Skule Bjørnstad.

Ranheim kirke kl 11 og 13: Gudstjenester med konfirmasjon v Wiebke Hummelgård.

Søndag 21. mai:

Ranheim kirke kl 11: Gudstjeneste v Morten Andersen, tårnagenter og seksåringer.

Torsdag 25. mai - Kristi Himmelfartsdag:

Gudstjeneste kl 11 v Wiebke Hummelgård

Søndag 28. mai:

Charlottenlund kirke kl 11: Gudstjeneste kl 11 v Morten Andersen

Søndag 4. juni - 1. pinsedag:

Ranheim kirke kl 11: Høytdisgudstjeneste kl 11 v Wiebke Hummelgård.

Mandag 5. juni -  2. pinsedag:

Strindheim kirke kl 11: Felles gudstjeneste for Strinda prosti. Prost Herborg Finnset deltar.

Søndag 11. juni:

Charlottenlund kirke kl 11: Gudstjeneste v Morten Andersen

Søndag 18. juni:

Ranheim kirke kl 11: Gudstjeneste kl 11 v Wiebke Hummelgård.

Søndag 25. juni

Charlottenlund kirke kl 11: Gudstjeneste v Skule Bjørnstad

Søndag 2. juli

Ranheim kirke kl 11: Gudstjeneste v Wiebke Hummelgård

Søndag 9. juli

Charlottenlund kirke kl 11: Gudstjeneste v Wiebke Hummelgård

Søndag 16. juli

Ranheim kirke kl 11: Gudstjeneste v Wiebke Hummelgård

Søndag 23. juli

Ingen gudstjenester i Charlottenlund eller Ranheim.

Søndag 30. juli

Ranheim kirke kl 11: Gudstjeneste v Morten Andersen

Søndag 6. august

Charlottenlund kirke kl 11: Gudstjeneste v Morten Andersen

Søndag 13. august

Ranheim kirke kl 11: Gudstjeneste v Skule Bjørnstad

Søndag 20. august:

Charlottenlund kirke kl 11: Gudstjeneste v Skule Bjørnstad

Søndag 27. august:

Ranheim kirke kl 11: Gudstjeneste v.Wiebke Hummelgård.  Spesiell invitasjon til konfirmant-jubilanter.

 Alle gudstjenestene er åpne for alle, uansett hvor du bor.

En gang pr måned, unntatt i skolens sommerferie, har vi Familiegudstjeneste i en av kirkene klokka 11. Noen ganger vil spesielle aldersgruppper få engen invitasjon, som til seksårsbok og fireårsbok. Men dette er gudstjenester for hele familien, uansett alder. Vi ønsker at også de minste skal ha en naturlig plass i gudstjenestene våre.

Kontaktinformasjon for Ranheim og Charlottenlund menigheter

Post- og fakturaadresse:

Ranheim menighet / Charlottenlund menighet, Kirkelig fellesråd i Trondheim, Postboks 2300, Torgarden, 7004 Trondheim                                                                                                                    

Besøks- og leveringsadresse:

Ranheim og Charlottenlund menighetskontor                                                     .                Ingrid Kiærs vei 1,  Ranheim

Mandag til fredag  10-14

Charlottenlund kirke: Etter avtale.

Org. nr. Charlottenlund 976 998 227

Org. nr. Ranheim 976 998 219

Epost: Se om oss

Sentralbord: 99436000   

Bankkonto Ranheim: 1503.81.70519

Vipps: Ranheim menighet Kollekt 75857

Bankkonto Ch.lund:

1503.81. 70381              

Vipps: Charlottenlund Menighet Kollekt  75816