Gudstjenester

Det er gudstjeneste enten i Ranheim eller Charlottenlund hver søndag. Datoer for de nærmeste gudstjenestene finner du her

.

GUDSTJENESTER  mars til juni  2018

 

Søndag 4. mars

Ranheim kirke kl. 11

Gudstjeneste med dåp og nattverd. 

Søndag 11. mars

Charlottenlund kirke kl. 11                                                                                                                          Familiegudstjeneste. Seksåringer speselt invitert.  

Ranheim kirke kl 18                                                                                                                                                Kveldsgudstjeneste og kveldsmat

 Søndag 18. mars  Maria budskapsdag.                                                                                                                                                                       Ranheim kirke kl. 11                                                                                                                                                     Gudstjeneste med dåp og nattverd

 

Søndag 25. mars  Palmesøndag

Charlottenlund kirke kl. 11

 

Onsdag 28. mars

Gudstjeneste kl. 13

på Charlottenlund

helse- og velferdssenter

 

Skjærtorsdag 29. mars

Charlottenlund kirke kl. 18

Kveldsgudstjeneste

og kveldsmåltid

 

Langfredag 30. mars

Ranheim kirke kl. 11

Pasjonsgudstjeneste

 

Påskedag 1. april

Ranheim kirke kl. 11

Høytidsgudstjeneste

 

2.påskedag 2. april

Gudstjeneste kl. 11

Brundalen helse-

og velferdssenter

og på Ranheim helse-

og velferdssenter

 

Søndag 8. april

Charlottenlund kirke kl. 11

Familiegudstjeneste

 

Søndag 15. april

Ranheim kirke kl. 11

 

Søndag 22. april

Ranheim kirke kl. 11

 

Charlottenlund kirke kl. 11

Ung Messe

 

Ranheim kirke kl. 18

Ung Messe

 

Onsdag 25. april

Ranheim kirke kl. 18

Ung Messe

 

Søndag 29. april

Ranheim kirke kl. 11

 

Ranheim kirke kl. 18

Kveldsgudstjeneste

og kveldsmat

 

Søndag 6. mai

Konfirmasjonsgudstjenester

i Ranheim kirke og Charlottenlund kirke

 

Torsdag 10. mai

Kristi Himmelfartsdag

Charlottenlund kirke

Konfirmasjonsgudstjenester

 

Lørdag 12. mai

Ranheim kirke

Konfirmasjonsgudstjenester

 

Søndag 13. mai

Konfirmasjonsgudstjenester

i Ranheim kirke og Charlottenlund kirke

 

Pinsedag 20. mai

Ranheim kirke kl. 11

Pinsehøytidsgudstjeneste

 

2.pinsedag 21. mai

Ettermiddagsarrangement felles for Strinda prosti

 

Søndag 27. mai

Charlottenlund kirke kl. 11

 

 

 

Søndag 3. juni

Ranheim kirke

 

Søndag 10. juni

Charlottenlund kirke kl. 11

Familiegudstjeneste på Skaperverkets dag

 

Ranheim kirke kl.11

 

Søndag 17. juni

Ranheim kirke kl. 11

Tårnagentgudstjeneste

 

Søndag 24. juni

Charlottenlund kirke kl. 11

 

Ranheim kirke kl. 18

Kveldsgudstjeneste

og kveldsmat

 

 

.

 Alle gudstjenestene er åpne for alle, uansett hvor du bor.

En gang pr måned, unntatt i skolens sommerferie, har vi Familiegudstjeneste i en av kirkene klokka 11. Noen ganger vil spesielle aldersgruppper få engen invitasjon, som til seksårsbok og fireårsbok. Men dette er gudstjenester for hele familien, uansett alder. Vi ønsker at også de minste skal ha en naturlig plass i gudstjenestene våre.

Kontaktinformasjon for Ranheim og Charlottenlund menigheter

Post- og fakturaadresse:

Ranheim menighet / Charlottenlund menighet, Kirkelig fellesråd i Trondheim, Postboks 2300, Torgarden, 7004 Trondheim                                                                                                                    

Besøks- og leveringsadresse:

Ranheim og Charlottenlund menighetskontor                                                     .                Ingrid Kiærs vei 1,  Ranheim

Mandag til fredag  10-14

Charlottenlund kirke: Etter avtale.

Org. nr. Charlottenlund 976 998 227

Org. nr. Ranheim 976 998 219

Epost: Se om oss

Sentralbord: 99436000   

Bankkonto Ranheim: 1503.81.70519

Vipps: Ranheim menighet Kollekt 75857

Bankkonto Ch.lund:

1503.81. 70381              

Vipps: Charlottenlund Menighet Kollekt  75816