Har du lyst til å synge og spille?

Hsar du lyst til å synge i kor, spille et instrument eller bidra musikalsk ved  gudstjenester eller ved andre arrangement i kirken?  Ta gjerne kotakt med vår kantor Anita Christiansen, kantor i våre menigheter.  Det bteyr at hun er musikkansvarlig og at hun selv er utøvende musiker.

Har du lyst til å synge i Charlottenlund Gospelkor?  Øvelse hver torsdag kl 19 i Charlottenlund kirke. Anita er med som pianist. Dirigent er Synnøve Hammer.

Kontaktinformasjon for Ranheim og Charlottenlund menigheter

Post- og fakturaadresse:

Ranheim menighet / Charlottenlund menighet, Kirkelig fellesråd i Trondheim, Postboks 2300, Torgarden, 7004 Trondheim                                                                                                                    

Besøks- og leveringsadresse:

Ranheim og Charlottenlund menighetskontor                                                     .                Ingrid Kiærs vei 1,  Ranheim

Mandag til fredag  10-14

Charlottenlund kirke: Etter avtale.

Org. nr. Charlottenlund 976 998 227

Org. nr. Ranheim 976 998 219

Epost: Se om oss

Sentralbord: 99436000   

Bankkonto Ranheim: 1503.81.70519

Vipps: Ranheim menighet Kollekt 75857

Bankkonto Ch.lund:

1503.81. 70381              

Vipps: Charlottenlund Menighet Kollekt  75816