Åpen kirke

Praktisk informasjon

Fra:18.4.2018 - kl.17.30

Til:18.4.2018 - kl.19.30

Sted:Strinda kirke - Kirkerommet, Strinda kirke - Dåpssakristiet

Arrangør:

Åpen kirke 17.30

Meditasjonsmusikk 18.15

Gudstjeneste/tidebønn 19.00