Høymesse

Praktisk informasjon

Fra:15.10.2017 - kl.11.00

Til:15.10.2017 - kl.12.00

Sted:Strinda kirke

Arrangør:

19.søndag i Treenighetstiden

" Frelsen er ikke til salg " Tema i forbindelse med reformasjonsjubileet

Evangeliet Lukas 20, 45- 21,4

Offer til Stefanusalliansen

Prest Bergljot Svanhom