Høstkurs om Filipperbrevet begynner 18. oktober

Filipperbrevet: Jesus-etterfølgelse i ydmykhet og enhet. Lars Olav Gjøra innleder.

Filipperbrevet har fire kapitler; hver kveld tar for seg et kapittel. Vi møter det vakre, tankevekkende, nåderike og utfordrende.

«Gled dere alltid i Herren. Igjen vil jeg si: Gled dere. La alle mennesker få merke at dere er vennlige. Herren er nær!»

Lars Olav Gjøra er lærer på Gå Ut Senteret og bibellærer i Salem menighet. Han har mastergrad i både Det gamle og Det nye testamentet fra Menighetsfakultet. Han er kjent som en engasjert og kunnskapsrik formidler.
Sjekk gjerne Lars Olavs blogg: Bibelnerden.no

Onsdager 20.00 -21.30
18. oktober
25. oktober 
1. november 
8. november

Spørsmål eller du har lyst til å si at du får med deg dette:
Børre Rindal, kapellan Strinda og Berg menigheter, br473@kirken.no

Kontaktinformasjon for Strinda menighet

Besøks- og leveringsadresse:
Brøsetvegen 168
2. etasje

Sentralbord: 994 36 000
Mandag - torsdag 10.00-14.00

Besøksadresse Strinda kirke og 
Moholt menighetshus:
Brøsetvegen 147

Post- og fakturaadresse:

Strinda menighet, 
Kirkelig fellesråd i Trondheim,
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim

Org. nr. 976 998 200

Bank: 0530 21 44798

Vipps:  Se lenke til høyre