Den norske kirke og seksuell trakassering

- Økt offentlig oppmerksomhet på det som skjer i det skjulte er bra. Seksuell overskridende adferd bør snakkes ihjel og ikke omgis av taushet som skaper skamfølelse og ensomhet, sier Helga Haugland Byfuglien, preses i Bispemøtet.

Biskopen understreker at denne åpenheten også skal gjelde i kirken.

- Det skal være trygt å etablere nære relasjoner til kirkelig tilsatte og frivillige medarbeidere. Vi arbeider for at kirken skal gi mennesker trygge rom. Det kirkelige arbeidsmiljøet skal være kjennetegnet av respekt og likeverd. Trakassering er uakseptabelt i alle sammenhenger, og vi har nulltoleranse for krenkelser og overgrep, sier hun.

Likevel skjer seksuell trakassering og overgrep også i kirken. Den norske kirke har lenge hatt et systematisk arbeid for å forebygge og avdekke seksuell trakassering og overgrep.

- Dette har vært tema på mange medarbeidersamlinger og kurs, og det har vært gjort undersøkelser, samt fagutvikling og forskning på temaet. Det finnes egne beredskapsplaner mot seksuelle overgrep på alle nivåer i kirken, og ressursmateriell til bruk i beredskapsarbeidet, forteller Helga Haugland Byfuglien.

Kirkerådet og de elleve bispedømmekontorene har kontaktpersoner man kan henvende seg til hvis man ønsker hjelp til avklaring og eventuelt til å formidle hva man har opplevd.  

 

Kontaktinformasjon for Strinda menighet

Besøks- og leveringsadresse:
Brøsetvegen 168
2. etasje

Sentralbord: 994 36 000
Mandag - torsdag 10.00-14.00

Besøksadresse Strinda kirke og 
Moholt menighetshus:
Brøsetvegen 147

Post- og fakturaadresse:

Strinda menighet, 
Kirkelig fellesråd i Trondheim,
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim

Org. nr. 976 998 200

Bank: 0530 21 44798

Vipps:  Se lenke til høyre