Påskefeiring i Strinda og Berg kirker

Bli med å feire det store påskedramaet fra palmesøndag til påskedagene.  Gudstjenestene veksler mellom Strinda og Berg kirker. 2. påskedag vil også tre av våre ansatte vigsles til tjeneste.

Palmesøndag Strinda kirke 25. mars 11.00
Uka som forandret verden innledes med palmegrener og hosianna-rop. Prest Esbjørn Hummelgård.

 

Skjærtorsdag Berg kirke 29. mars 18.00

Vi samles om påskemåltidet og spiser lammegryte etter jødisk/kristen skikk.
Påmelding: Diakon Ingun Bøe, ib527@kirken.no

Kantor Bjørn Vevang spiller meditasjonsmusikk. Prest Børre Rindal. Diakon Ingun Bøe.
Etter måltidet og nattverdfeiring dekker vi av alteret som forberedelse til langfredag.

 

Langfredag Trondheim sentrum 30. mars 13.00-15.30
Økumenisk korsvandring fra Vår Frue kirke. Korset bæres gjennom byens gater via ti stopp underveis med lesninger fra Bibelen og bønner for byen, dens innbyggere og medmennesker verden over.
Vandringen avsluttes i Nidaros domkirke med orgelmeditasjon og bønn.
Arrangør: Trondheim kristne rådLangfredag Strinda kirke 30. mars 18.00
Gudstjeneste og lidelseshistorien blir lest. Prest Trond Roland. Kantor Oddbjørn Sæbø.
Meditasjonsmusikk fra 17.30.

 

1. påskedag Strinda kirke 1. april 11.00
Vi feirer Jesu oppstandelse med høytidsmesse.
Prest Trond Roland. Kantor Oddbjørn Sæbø. Are Ovesen spiller trompet.
Gudstjenesten avsluttes ute på kirkegården med salmen «Deg være ære».

                 

2. påskedag Strinda kirke 2. april 11.00
Vigsling av diakon Ingun Bøe, kateket Torunn Stavik Karlsen og kateket Odd Erik Stendahl.
Biskop Herborg Finnset, prost Nils Åge Aune, sokneprest Trond Roland.

 

2. påskedag Berg kirke 2. april 18.00
Påskelovsang (familiegudstjeneste). Prest Bergljot Svanholm. Kantor Bjørn Vevang.
Etterpå spiser vi kveldsmat sammen.

Kontaktinformasjon for Strinda menighet

Besøks- og leveringsadresse:
Brøsetvegen 168
2. etasje

Sentralbord: 994 36 000
Mandag - torsdag 10.00-14.00

Besøksadresse Strinda kirke og 
Moholt menighetshus:
Brøsetvegen 147

Post- og fakturaadresse:

Strinda menighet, 
Kirkelig fellesråd i Trondheim,
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim

Org. nr. 976 998 200

Bank: 0530 21 44798

Vipps:  Se lenke til høyre