Gudstjeneste i Strinda kirke

Strinda kirke har et rikt og variert gudstjenesteliv. Søndag kl 11 er det hovedgudstjeneste og alle onsdager kl 19 er det hverdagsgudstjeneste. I høytider og i sommerferien har Strinda og Berg felles gudstjenester.

I gudstjenesten møter vi Gud og hverandre. I Strinda kirke er det høyt under taket; rom for både tro og tvil, fortvilelse og glede. Noen setter pris på at det går an å være anonym i Strinda kirke. Andre trives med kirkekaffen.

Mange syns Strinda kirke gir en høytidelig ramme rundt dåpen.

Noen konfirmanter sa om nattverden «at vi får fellesskap med mennesker vi ikke kjenner».

I gudstjenesten er vi underveis sammen og hver for oss.

Med unntak av ved familiegudstjenestene er det søndagsskole under gudstjenestene.

Før hverdagsgudstjenestene er kirken åpen fra 17.30. Organisten spiller meditasjonsmusikk mellom 17 og 18. Å tenne lys og lytte til musikk gir en egen ro. Det er alltid diakon og eller prest i kirken.

Mer detaljer om gudstjenestene finner du i kalenderen