Moholt menighetshus - bruk og utleie

Moholt menighetshus eies av Stiftelsen Moholt menighetshus, som består av Strinda menighet og Normisjon Strinda. Det er også mulig å leie menighetshuset.

Menighetshuset brukes av menigheten til blant annet konfirmasjonsundervisning, familietilbudet Middag og Trall, Torsdagskafe og andre sammenkomster. I tillegg møtes Speidern en gang i uken.
Normisjon Strinda har også sine misjonsmøter her noen ganger i året.

Moholt menighetshus - inngang menighetsalen

Leie av Moholt menighetshus
Det er mulig å leie Moholt menighetshus for selskaper. Det er god plass for opp til 60-70 personer,
men lokalenes utforming gjør at det ikke føles utrivelig om man er adskillig færre.

Moholt mengighetshus - innvendig menighetsalen

Ønsker du å leie lokalene tar du kontakt med kirkekontoret:
994 36 000
post.strinda@kirken.trondheim.no

Lokalet har en stor skjerm, og prosjektor med vga- og hdmi-inngang.

Satser
Utleieprisen er for hverdager kr 1750,- og for helgedag kr 2000. For leie lørdag til søndag betales det kr 3000. Prisen er inkludert vasking.

Kontaktinformasjon for Strinda menighet

Besøks- og leveringsadresse:
Brøsetvegen 168
2. etasje

Sentralbord: 994 36 000
Mandag - torsdag 10.00-14.00

Besøksadresse Strinda kirke og 
Moholt menighetshus:
Brøsetvegen 147

Post- og fakturaadresse:

Strinda menighet, 
Kirkelig fellesråd i Trondheim,
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim

Org. nr. 976 998 200

Bank: 0530 21 44798

Vipps:  Se lenke til høyre