Tid for ro og ettertanke

Senk skuldrene, pust ut og bare vær til stede!

I en ofte travel tid, med krav på ulike områder, vil vi invitere til en rolig kveldsstund i Strindheim kirke. En søndag i måneden, kl.19-21, tilbyr vi mulighet for ro og ettertanke i møte med en Bibeltekst. Vi lytter til teksten, har tid til ettertanke og får anledning til å dele våre tanker, om vi ønsker det. Eller vi kan lytte til hverandres tanker. Vi har ikke samtale om teksten, men lytter og undrer oss sammen.

Datoer for våren 2018:

14.jan.

11.febr.

18.mars.

6.mai

10.juni

Kontaktinformasjon for Strindheim menighet

Besøks- og leveringsadresse:
Bromstadbuen 34
7046 Trondheim

Post- og fakturaadresse:

Strindheim menighet, 
Kirkelig fellesråd i Trondheim,
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim  

Org. nr. 976 998 197

Telefon: 
Menighetskontoret direkte:
469 15 448 
Sentralbord:
994 36 000
E-post: post.strindheim.trondheim@kirken.no
Bankkonto: 0539.62.75556