Liker ditt barn å synge?

Strindheim kirke har flere tilbud for barn og unge!

Strindheim kirke har to barnekor: Coras venner for barn på 1-4.trinn og Strikko for 5.trinn og oppover. Du kan lese mer om korene i menigheten ved å trykke på linken nedenfor:

https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/trondheim-kirkelige-fellesrad/menigheter/strindheim-menighet/om-menigheten/virksomhetsomrader/barn_unge/ 

Kontaktinformasjon for Strindheim menighet

Besøks- og leveringsadresse:
Bromstadbuen 34
7046 Trondheim

Post- og fakturaadresse:

Strindheim menighet, 
Kirkelig fellesråd i Trondheim,
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim  

Org. nr. 976 998 197

Telefon: 
Menighetskontoret direkte:
469 15 448 
Sentralbord:
994 36 000
E-post: post.strindheim.trondheim@kirken.no
Bankkonto: 0539.62.75556