Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:9.5.2021 - kl.11.00

Til:9.5.2021 - kl.12.00

Sted:Strindheim kirke

Arrangør:Strindheim menighet

Velkommen til gudstjeneste med nattverd på 6. søndag i påsketiden! Dagens bibeltekster er Dan.9,17-19; 3.Johs.11 og Matt.7,7-12. Prest: Børre Rindal. Organist: Endre Lorentzen. Diakon Sølvi Rise. Takkeoffer til menighetens arbeid. Kirkekaffe.

Gjerne påmelding via checkin.no før kl.10, men intet krav. Ved behov for hjelp: tlf.995 26 794.